Aktivity

Aktivizační činnost: Volný čas našim uživatelům vyplňuje aktivizační pracovník a klíčoví pracovníci. K dispozici máme dvě společenské místnosti, které slouží například pro rukodělné práce, společné scházení při hrách a zpívání. Uživatelé si ve spolupráci s aktivizačním a klíčovým pracovníkem plánují kromě aktivit v zařízení (kuželky, trénování chůze, trénování paměti, pohybová činnost) také výlety do parku, obchodního centra, kostela, ostravské zoo, na minigolf, do cukrárny atd.

Canisterapie: Jednou měsíčně k nám dochází canisterapeutický tým. Canisterapie je účinná pomocná terapie, kdy jsou využíváni psi ke zlepšení psychické a částečně i fyzické kondice člověka. Psi umí zpříjemnit prostředí i náladu uživatelů a zlepšit komunikaci.

Dobrovolnictví: K vyplňování volného času uživatelů využíváme také dobrovolníky. Jedná se např. o doprovázení na vycházky, hraní společenských her, četbu, rukodělné práce, pohybové aktivity apod. Dobrovolník nemá nárok na finanční odměnu.