Ceník

Racionální strava:

Měsíc: Počet dní: Ubytování dvojlůžko: Ubytování jednolůžko: Strava: Celkem dvoulůžko: Celkem jednolůžko:
Leden 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Únor* 28 8.120 8.540 7.000 15.120 15.540
Únor 29 8.410 8.845 7.250 15.660 16.095
Březen 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Duben 30 8.700 9.150 7.500 16.200 16.650
Květen 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Červen 30 8.700 9.150 7.500 16.200 16.650
Červenec 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Srpen 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Září 30 8.700 9.150 7.500 16.200 17.205
Říjen 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205
Listopad 30 8.700 9.150 7.500 16.200 16.650
Prosinec 31 8.990 9.455 7.750 16.740 17.205

Diabetická strava:

Měsíc: Počet dní: Ubytování dvojlůžko: Ubytování jednolůžko: Strava: Celkem dvoulůžko: Celkem jednolůžko:
Leden  31  8.990 9.455 7.905 16.895 17.680
Únor*  28  8.120 8.540  7.140 15.260 15.680
Únor  29  8.410 8.845  7.395 15.805 16.240
Březen  31 8.990 9.455 7.905 16.895 17.360
Duben  30  8.700 9.150  7.650 16.350 16.800
Květen  31 8.990 9.455 7.905 16.895 17.680
Červen  30 8.700 9.150 7.650 16.350 16.800
Červenec  31 8.990 9.455 7.905 16.895 17.680
Srpen  31 8.990 9.455 7.905 16.895 17.680
Září  30 8.700 9.150 7.650 16.350 16.800
Říjen  31 8.990 9.455 7.905  16.895 17.680
Listopad  30 8.700 9.150 7.650  16.350 16.800
Prosinec  31 8.990 9.455 7.905   16.895 17.680

* Přechodný rok.

Ubytování jednolůžkový pokoj za den: 305 Kč.
Ubytování dvojlůžkový pokoj za den: 290 Kč.
Strava racionální: 250 Kč.
Strava diabetická: 255 Kč.
Cena za oběd: 90 Kč.
PEG,nasogastrická sonda aj.: 310 Kč na den dvojlůžko a 325 Kč/den jednolůžko.

Při neodebírání stravy je hrazena částka 20,- Kč/denně za pitný režim (např. PEG, nasogastrická sonda apod.) Úhrada za úkony péče je rovna částce přiznaného příspěvku na péči.

Ceník platný od 1.2.2024.